KULLANICI GİRİŞİ

KAYIT OL
ALAHAN, MERSİN, İÇEL, CEZMİ ÇOMDARA HARABELERİ, MARDİN, SERDAL AYTEKİNMUSTAFAPAŞA CAMİ, NEVŞEHİR, BEN1GEZGİNİMBÜYÜK LİMAN, FASELİS,KEMER, ANTALYA, EROL AYANLARİN KUMU, BARTIN, İSMAİL KARAKUŞ

Sayfamız Türkiye'nin en büyük tanıtım ve doğa sporları sayfası olup ülkemiz tanıtımına hizmet etmektedir. Gezginlerin gönüllü destekleriyle arşivimiz her geçen gün büyümektedir. Henüz gezi faaliyetleri yapmamaktayız... Üye olup yazı veya fotoğrafla siz de destek verebilirsiniz...

SULTAN II. BEYAZIT CAMİ, AMASYA

Amasya ilinde de mevcut olan külliyedir, Amasya valisi Şehzade Ahmet gözetiminde, 1482-1486 yılları arasında, babası II. Beyazıt adına yaptırılmıştır. Cami, medrese, imaret, şadırvan ve çeşmeden meydana gelmektedir. Caminin mimarı Şemseddin Ahmet'tir, iki büyük kubbe ile örtülü olan caminin mihrap, minber ve taç kapısı beyaz mermerden özenli bir biçimde yapılmıştır. Eser, Osmanlı mimarisinin tipik örneklerinden biridir. II. Beyazıt Amasya'da valilik yaparken, Cem Sultan'ın saltanatı ele geçirme çabalarından haberdar olur. Şehzade'nin huzursuz olduğunu gören Amasya'nın ileri gelenlerinden bazıları, saltanata kendisinin geçeceğini müjdeler ve Amasya'ya Cami, medrese ve imarethane inşasını rica ederler. Sultan Beyazıt bundan çok duygulanır ve tahta çıkışının hemen ardından istenen yapıları Amasya’ya inşa ettirir. Dört tarafı da kagir bir duvar ile çevrili olan külliyenin avlusunu çevreleyen surda, ikisi güneyde, ikisi kuzeyde, birer tane de doğu ve batıda olmak üzere toplam altı kapı bulunmaktadır. Külliyenin kuzey tarafı tamamen ırmağa bakmaktadır. Bahçede, 500 yıllık anıt ağaçlar bulunmaktadır. Külliyeyi çevreleyen 120 x 160 metre boyutlarındaki avlu içinde, ortada cami, caminin sağ (batı) tarafında büyük bir medrese, sol (doğu) tarafında bir imarethane ve kiler vardır. Avlunun güneydoğu köşesinde türbe (II. Beyazıt'ın şehzadesi Ahmet'in oğlu Osman Çelebi), kuzey ve güneydoğusunda birer şadırvan, caminin kuzeybatısında da muvakkithane bulunmaktadır. Külliye içinde bulunan ters “T” plan tipiyle yapılmış olan caminin iç ölçüleri 29,97 metre x 30.53 metre; dış ölçüleri ise 45.44 x 42.95 metredir. Caminin ana mekanı, kıble ekseni üzerinde, birbirinden büyük bir kemerle ayrılan, kare biçimli iki bölümden oluşur. Bunların üstü birer kubbeyle örtülüdür. Binanın sağ, sol ve cümle (ana) kapıları olmak üzere üç girişi vardır. Avlunun batı duvarına bitişik olarak inşa edilmiş olan medresenin yapım tarihi ise 1486 yılıdır. Sultaniye olarak da bilinen II. Beyazıt Medresesi 1922'den beri Amasya il halk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Evliya Çelebi, 17. yüzyılda Amasya'da bulunan 10 medreseden en süslü ve en bakımlısının Sultaniye Medresesi olduğunu söyler. Bina "U" planında inşa edilmiştir. Binanın doğu, batı ve kuzey cephelerinde, talebe hücreleri sıralanmıştır. Dershane, binanın güney tarafında yer alır ve yayvan bir kubbe ile örtülmektedir. Medrese avlusunun ortasında bir şadırvan bulunur. İmaret ve tabhaneler, fakirlere, yoksullara ve yolculara bedava yemek verildiği ve korunup barındırıldığı yerlerdir. Evliya Çelebi II. Beyazıt Külliyesi'nin imarethanesinde her gün fakirlere bol ve kusursuz yemeklerin verildiğini yazar. Bina "l" plan tipinde inşa edilmiştir. Dış ölçüleri, 42,05 ve 41,35 metredir. Bütün bina köfeki taşından yapılmıştır.

Nerede Kalınır

Bizim Gezginleri Sizin Tesislerde Ağırlamak İstiyoruz. Tesisinizin yerini ayırmak istemez misiniz?
Bizim Gezginleri Sizin Tesislerde Ağırlamak İstiyoruz. Tesisinizin yerini ayırmak istemez misiniz?ANKARA